Grupą docelową projektu są osoby po 60 roku życia, zamieszkujące miasto Inowrocław, w tym osoby niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo, bezrobotne, na emeryturach, rentach, lub pobierające inne świadczenia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Prezydenta Miasta Inowrocławia w ramach zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 roku.

Projekt „Aktywny, niezależny, szczęśliwy i zdrowy – Wspieranie inowrocławskich seniorów w zakresie aktywności fizycznej i promocji zdrowia” realizowany jest przez Spółdzielnię Socjalną „Twoje Smaki” w Inowrocławiu, w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 30 listopada 2016 roku, z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej w miesiącach: lipiec, sierpień i wrzesień.


Celem projektu jest:

  • zachęcenie do podejmowania działań w kierunku aktywności fizycznej i integracji 40 seniorów z Inowrocławia;
  • wzrost poziomu aktywności fizyczne 40 uczestników projektu;
  • kształtowanie świadomości, wiedzy i umiejętności 40 seniorów w zakresie zdrowego trybu życia i jego ochrony;
  • zachęcenie 40 seniorów do aktywności ruchowej, wspierającej działania w zakresie ochrony zdrowia;
  • nabycie przez 40 seniorów, zamieszkałych w Inowrocławiu, wiedzy w zakresie działań prozdrowotnych w obszarach kluczowych dla wieku i aktualnego stanu zdrowia.Przewidziane w projekcie działania:

  • Atletyka terenowa – zajęcia gimnastyczne w siłowni plenerowej znajdującej się w Parku Solankowym;
  • Nordic walking – marsz w Parku Solankowym;
  • Rajd rowerowy „Rowerem po Kujawach” – całodzienny rajd rowerowy, którego celem jest podziwianie walorów turystyczno – krajoznawczych Kujaw, wzajemne poznawanie, przeżywanie i rozmowy, a także poprawa kondycji fizycznej;
  • Gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna w wodzie;
  • Ćwiczenia aerobowe i taneczne.

 


Projekt współfinansowany jest ze środków Prezydenta Miasta Inowrocławia w ramach zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 roku.

Restauracja "Twoje Smaki"

 

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 +48 733 666 364
 ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
otwarte: pn-pt 9:00 - 17:00
 
Znajdź nas:
 
 
 

 

Zobacz gdzie się znajdujemy: